งานพัสดุ กองคลังประกาศสอบราคาจ้างเหมาและสอบราคาชื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษา
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือ เก้าอี้หัวกลมบาร์เตี้ยและเก้าอี้แล็คเชอร์
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือ โต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงล้อเลื่อน
4. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา จำนวน 5 เครื่อง